Fri For Mobberi

I Kløvedalen arbejder vi med konceptet ”Fri for mobberi”, som er udarbejdet af Mary Fonden og Red Barnet.Konceptet er udviklet efter initiativ fra H.K.H. Kronprinsesse Mary. Inspirationen kommer fra The Alannah and Madeline Foundations arbejde mod mobning i Australien. Fri for Mobberi støttes af Ole Kirk's Fond.

Forskningen og de positive tilbagemeldinger taler deres tydelige sprog: Mange oplever mere omsorgsfulde børn som resultat af at have fokus på, hvordan vi værner om de gode børnefællesskaber, der er så vigtige.

Fri for Mobberi henvender sig til:

• Børn i børnehaver og 0.- 2. klasse

• Deres forældre

• Fagfolk, der arbejder med børn i børnehave og indskoling

Programmet lægger vægt på børns medbestemmelse, samarbejde med forældre og pædagogen og læreren som nøglepersoner.

Fri for Mobberi bygger på at:

• mobning blandt børn er de voksnes ansvar.

• en forebyggende indsats er nødvendig for at bekæmpe mobning.

• inddrage tilskuerne til mobning.

• udvikle børnefællesskaber der bygger på tolerance, respekt, omsorg og mod.

Bamsefiguren Bamseven er maskot for Fri for Mobberi. Den symboliserer tryghed, omsorg og venskab og minder børnene om at passe godt på hinanden og være gode kammerater.

(Kilde: Fri for mobberi)

I Kløvedalens børnehavegrupper har alle børn en Bamseven.

Bamsen bor i børnehaven sammen med sine andre bamsevenner, og tages frem, når der holdes børnemøde med fri for mobberi kufferten. Børnene bruger samtidig Bamsevennen til trøst, til leg osv. Den store bamseven, har sin faste plads på stuen, så man altid ved hvor den er, når man skal bruge den.

I Kløvedalen bliver der arbejdet med Fri for mobberi på to måder:

·         Den usynlige: Som er kultur skabende blandt børn og voksne.

Dette kommer til udtryk igennem, hvordan man er sammen med hinanden, passer på hinanden og aflæser hinandens behov og følelser. Det skaber god gro bund for gode læringsmiljøer og trivsel i børnegruppen.

·         Den synlige:

En gang om ugen bliver der på alle stuer holdt børnemøde, samt i perioder i tværgrupperne.

Mødernes indhold varierer efter aldersgrupper og behov, og kan indeholde aktiviteter med eksempelvis massage, dialog omkring følelser udfra hverdags sequenser, sang og bevægelse m.m. 

I Kløvedalen har vi faste turmakkere, når vi er ude af huset. Og her bruger vi tur – bånd, som giver synlighed i hvem man går med, samt giver børnene overskud til dialog og sociale kontakter i stedet for at bruge energien på at gå lige og holde fast på sin turmakkers vante.

Læs mere på ”fri for mobberi´s” hjemmeside; www.friformobberi.dk

Og Tur - bånd på; www.gaaven.dk